Na tej povezavi lahko rezervirate ure v računalniški učilnici. Pazite, da ne pobrišete že vnešenih zapisov. Ker je ta stran v fazi testiranja, bo potrebno ure urediti tudi na papirju v  zbornici.